Mina diagnoser, boderline, narcisism och asocial

Jag har fått flera diagnoser fastställda nyligen. Samtidigt som det känns skönt att äntligen få veta vad det är för fel på mig och varför jag har varit som jag är så ändå känns det kefft rent ut sagt eftersom jag inte har fått någon hjälp än. Det har nu gått 3 månader sen jag har fått diagnoserna men ingen behandling. 
 
Mina diagnoser är Borderline personlighetsstörning med inslag av asocial och narcissistiska personlighetsstörningar och add. Det är fan i mig en jävla bukett med diagnoser. Personligen så känner jag mig som en psykopat. 
 
Här kommer lite beskrivningar till vad mina störningar är : 
 
Borderline

Det främsta problemet för personer som lider av borderline är deras emotionella instabilitet och svårigheten att reglera sina känslor. De känslomässiga problemen resulterar vanligtvis i svårigheter att bete sig på ett fungerande sätt, vilket i sin tur leder till relationsproblem och svårigheter att behålla en stabil självkänsla.

Patienter med Borderline-personlighetsstörning har stor samsjuklighet - de är för det mesta allvarligt deprimerade och lider ofta av andra psykiska problem som posttraumatisk stresstörning, social fobi, ätstörningar, tvångssyndrom och panikångest. Deras liv präglas av desperation. De blir lätt missförstådda och uppfattas som besvärliga och manipulativa av sin omgivning.

Asocial/antisocial

Antisocial personlighetsstörning karaktäriseras av en grundläggande bristande respekt för andra människors rättigheter, bristande förmåga att känna skuld och av att inte bry sig om sociala normer. Personer med denna störning är ofta inblandade i kriminella aktiviteter. Psykopati uppfattas ofta som en grov variant av antisocial personlighetsstörning.

Människor med antisocial personlighetsstörning visar brist på ångerkänslor eller empati. Detta visas i likgiltlighet efter att ha sårat, stulit från, eller svikit någon. De är ofta också väldigt manipulativa och impulsiva. Personen har också väldigt svårt för ansvar och planering.

Narcissistisk

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning[källa behövs], sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt. Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder - den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende. Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som denne ser som fullt naturligt och där personen kräver efterlevnad av omgivningen.

 

Så där har vi det....jävligt nice. Känner bara att jag vill prata om det och få ut det...eftersom man inte får någon hjälp från anrda håll.


RSS 2.0